Welkom bij de e-learning Lekker in je vel van de gezondNU Academy. Dit lesprogramma is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in gezondheid. Je krijgt op praktische wijze meer inzicht in je lichaam en brein. Waardoor je beter keuzes kunt maken. Door middel van testen, zelfonderzoeken en commentaren van deskundigen leer je snel meer over hoe jij in elkaar steekt. De leerstof is praktisch en boordevol tips om (weer) lekker in je vel te zitten.

Deze online cursus bestaat uit 9 lesdelen, waarvan we les 1 nu gratis ter beschikking stellen. Les 1 bestaat uit 3 hoofdstukken en een eindtoets. Aan het eind van de hoofdstukken tref je vragen. Wanneer je deze hebt beantwoord, kun je ze verderop in het lesdeel controleren met de correcte antwoorden. Na hoofdstuk 3 tref je de eindtoets van les 1. Dit is een leuke test om vast te stellen of je de cursusstof begrepen en onthouden hebt.

Hoe kun je het best te werk gaan om het lesmateriaal zo goed mogelijk te bestuderen?

  • Neem een paar uur de tijd (eventueel verdeeld over meerdere dagen)
  • Ga op een rustige plek zitten
  • Lees de stof aandachtig en eventueel zelfs hardop
  • Maak aantekeningen van belangrijke onderdelen
  • Toets jezelf

Met bovenstaande tips profiteer je optimaal van je cursus en kom je weer helemaal in balans.

Veel plezier!

Colofon:
Lekker in je vel is een uitgave van MixCom Publish te Zwolle. www.mixcom.nl

Hoewel er alles aan is gedaan fouten of onjuiste informatie in het lesmateriaal te
vermijden, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het (onoordeelkundig) toepassen van de informatie. Het is niet toegestaan het lesmateriaal te verkopen of te dupliceren.
© MixCom Publish